Mekanisk design & konstruktion

Mekanisk design & konstruktion

Servotronics konstruktionsavdelning har lång erfarenhet av maskinkonstruktion i verkstadsmiljö. Konstruktionshjälpmedel i form av datorstöd som AutoCAD, Solid Works 3D och flera beräkningshjälpmedel såsom ANSYS och Mathcad. Vi erbjuder tjänster inom:
Hållfasthets- och driftdataberäkningar, mekanik konstruktion, elektronik och mjukvara för styrsystem, visualisering.

Vi åtar oss konstruktionsuppdrag i ett brett spektrum som kan variera mellan rena beräkningar, konstruktions- och ritningsframtagning till konstruktion av kompletta CE-godkända nyckelfärdiga specialmaskiner i enlighet med kundens behov.

Vill du veta mer?

Har du ett projekt i åtanke som du vill genomföra? Kontakta oss och låt oss utveckla din idé tillsammans!

Kontakta oss
× Kontaktförfrågan